Artı Hayat Sigortası

Artı Hayat Sigortası

Kimler Poliçe Yaptırabilir?

18-65 yaş arasındaki sağlıklı tüm müşterilerimiz Artı Hayat Sigortası’ndan faydalanabilir.

*Sigortalı yaşı ile sigorta süresinin toplamı 66 ’yı geçemez.

Teminatlar Nelerdir?

Vefat ana ve zorunlu teminattır.

Tehlikeli Hastalıklar, Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet, Hastalık Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları ve Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat teminatları seçmeli teminatlar olarak sunulmaktadır.

Vefat ve Tehlikeli Hastalıklar teminatı haricindeki diğer teminatların tamamı depremli/depremsiz olarak verilebilmektedir. Vefat, Kaza Sonucu Vefat teminatının gerçeklemesi durumunda poliçe, diğer teminatların ise tamamının ödenmesini müteakip teminat sona erer. Vefat teminatı asgari 1.000 TL, azami 2.000.000 TL’ye kadar alınabilir.

Artı Hayat Sigortası Ek Faydaları Nelerdir?

Sağlıklı Beslenme Psikolojik Destek Medikal Asistans İndirimli Hobi Merkezleri Akaryakıt İndirimi Diş Sağlığı
Göz Sağlığı Medikal 2. Görüş İndirimli Check up Rezervasyon ve Destek Hizmetleri Kombi Bakım Hizmetleri Ütü Hizmetleri
Kuru Temizleme Hizmetleri Konut Asistan Hizmetleri Yol Yardım Yaşam Destek Halı Yıkama Hizmetleri Klima Bakım Hizmetleri

Sigorta Süresi Nedir?

Sigorta süresi 1 yıldır. Üründe yenileme özelliği mevcuttur. Sigorta başlangıcında sigortalı tarafından seçildiği ve yenileme yıllarında sigortalının aksi talebi olmadığı takdirde poliçe şartlarında belirtilen yaş sınırını aşmamak üzere (5 yıl boyunca 4 kere) prim tahsilatı yapıldığı sürece otomatik yenilenecektir.

Prim Tutarı ve Prim Ödeme Şekli Nedir?

Sigortalının yaşına, cinsiyetine, meslek risk sınıfına ve alınan teminat tutarına göre değişmektedir. Yıllık prim, peşin veya taksitli (3,6,9 taksit) olarak ödenebilir.

Bilinmesi Gerekenler

Tehlikeli Hastalık Teminatı 19 hastalık içerir.

Kanser, Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi), İnme, Koroner Arter Bypass Ameliyatı, Son Evre Böbrek Yetmezliği, Temel Organ, Kompozit Doku veya Kemik İliği Nakli, Eklem Felci, Görme Kaybı, Kalp Kapakçığı Ameliyatı, Aort Ameliyatı, Çoklu Skleroz, Amyotrofik Lateral skleroz (Lou Gehrig Hastalığı), İyi Huylu Beyin Tümörü, Koma, Sağırlık, Belirtilen Meslek Çalışmasında Kapılmış HIV Enfeksiyonu, Eklem Kaybı, Konuşma Kaybı, Büyük Yanıklar

  • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı, Vefat Teminatını aşmamak kaydıyla azami 400.000 TL’ye kadar verilebilir.
  • Tehlikeli Hastalıklar teminatı, asgari 1.000 TL, azami 400.000 TL’ye kadar alınabilir. Tehlikeli hastalık riski gerçekleştikten ve tazminatı ödenmesine takiben vefat riskinin gerçekleşmesi durumunda vefat teminatı olarak tehlikeli hastalık teminatı ile vefat teminatı arasındaki fark ödenir.
  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı, Kaza Sonucu Vefat ya da Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminatlarından en az birinin alınması halinde alınabilir.
  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminat toplamının %5’ini aşamaz ve asgari 100 TL, azami 200.000 TL olmalıdır.
  • Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat Teminatı, Kaza Sonucu Vefat ya da Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminatlarından en az birinin alınması halinde alınabilir.
  • Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminat toplamının %0,025’ini aşamaz ve günlük asgari 0,25 TL, azami 300 TL olup, bir yıl boyunca ödenecek gündelik tazminat, 200 günü geçemez.

Gelir vergisi avantajı var mı?

Ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ile %40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.